Online poker Poker - kompletné informácie o pokri, pokerové bonusy, turnaje, herné stratégie, najlepšie pokrové herne, pravidlá pokru, možnosť pokeru zadarmo a mnoho ďalších užitočných informácií.
Recenzia pokrových herní
 
Recenzia pokrových herní - herný portál Slovenská casina Vám prináša cenné informácie a rozsiahle recenzia na najznámejších online pokrových herniach v Slovenskom jazyku.
 

Základné pravidlá pokeru - dnes najobľúbenejšie variantom tejto hry je tzv Texas Hold'em poker. V tejto variante dostáva hráč do ruky dve karty a na stôl sa postupne vykladá päť spoločných kariet. Najskôr dvojica hráčov, ktorí sú v smere chodu hodinových ručičiek po rozdávajúcim (dealer), vloží tzv malý a veľký vklad, ktorý je dohodnutý vopred. Potom rozdávajúci rozdá všetkým hráčom po dvoch kartách. Kto sa chce zúčastniť hry, musí dorovnať veľký vklad alebo ho zvýšiť. Po dokončení stávok rozdávajúci vyložia tri karty (flop). Hráči vsádza. Minimálna stávka je rovná veľkému vkladu. Po dokončení stávok vyloží rozdávajúci ďalšiu kartu (turn). Hráči opäť vsádza. Po dokončení stávok vyloží rozdávajúci poslednú kartu (river) a začne posledné kolo stávok. Najsilnejšia kombinácia piatich kariet zo siedmich vyhráva, pričom môže nastať aj tzv "split pot", teda rozdelenie výhry medzi viacerých hráčov, ktorí majú zhodnú výhernú kombináciu. V ďalšom kole rozdáva ďalší hráč, ktorý je po smere hodinových ručičiek po existujúcim rozdávajúcim. V tejto variante pokeru nepoznáme kombinácia "flush zo štyroch kariet, figúry, rohové sekvencie a sekvencie v skokoch".

Hra s piatimi kartami - rozdáva sa po piatich kartách, zvyšok kariet sa odloží ako talón. Každý hráč sa po preštudovaní kariet rozhodne, či bude hrať alebo nie. Neúčasť v hre sa hlási slovom "pass". Takýto hráč odloží karty viditeľne na stôl. Zostávajúci hráči vložia do banku základný vklad v dohodnutej výške. Potom bankár mení hráčom karty. Je možné vymeniť až tri karty, pričom za každú kartu sa do banku platí dohodnutý vklad.

Hráči počas hry buď vložený vklad drží, alebo pasujú. Môžu tiež ponuku zvýšiť tým, že oznámi ostatným hráčom o koľko. Bank vyhráva hráč, ktorý zostane ako posledný v hre. Ak viac hráčov drží svoje ponuky a už nezvyšujú bánk, ukazujú svoje karty na stôl a porovnávajú hodnoty svojich listov. Pri rovnosti hodnôt jedného alebo dvoch párov rozhodujú o víťazovi karty, ktoré sú mimo spárované kombinácie.

Limity v pokri - limit "fixed limit" - ak sa hrá poker s limitom, môžu hráči navýšiť (raise) stávku maximálne trikrát v priebehu jedného stávkového kola. Po treťom navýšenie môžu zostávajúci hráči buď karty zložiť a v hre skončiť, alebo vyrovnať poslednú stávku (call). Stávky a zvyšovanie stávok sú vždy v sumách ekvivalentných výške povinných stávok (blinds). Napr. ak sú povinné stávky 1 a 2, potom maximálne zvýšenie je 2. Ak už bol dosiahnutý maximálny počet stávok (3), potom je bánk (pot) "zmrazený". Až s novým sázacím okolo je opäť povolené trikrát zvýšiť stávky.

Bez limitu "no limit" - V tomto type hier nie je žiadny limit. Každý hráč môže kedykoľvek staviť všetky svoje zostávajúce žetóny. Avšak minimálna stávka sa rovná výške spodného limitu hry (big blind). Pokiaľ má hráč A 12 000 žetónov a vsadí všetko, hráč B si môže stále staviť, hoci mu zostáva iba 5 000 žetónov. Hráč A v tomto prípade dostane okamžite späť svojich 7 000 žetónov, ktoré stavil, pretože tieto žetóny zostali po krytie sumy 5 000 žetónov vsadených hráčom B.

Limit banku "pot limit" - aximální suma, ktorú môže hráč staviť, je rovná súčtu sumy peňazí v banku v danom okamihu a dvojnásobku spodného limitu hry (big blind). Príklad: prvý hráč je na ťahu a povinné stávky (blinds) sú 1 a 2, v banku sú 3 ďalšie žetóny. Ak chce urobiť maximálnu stávku, potom je to súčet sumy v banku (3) a dvojnásobku poslednej stávky (v tomto prípade spodný limit hry - big blind 2). Teda celková stávka sa rovná bánk (3) + dvojnásobný big blind (4) = celkom (7).

Spôsob hry:

Cash game - tomto spôsobe si hráč môže kúpiť chipy (hracie žetóny) podľa toho, koľko uzná za vhodné. Väčšinou tieto hry sú obmedzené maximom a minimom možnej kúpy chipov. v Cash hrách, každý chip znázorňuje reálne peniaze, a preto nie je potrebné čakať na víťaza, ale hráči ľubovoľne môžu do cash hry vstupovať, ale tiež hru opúšťať s tým že sú vyplatení podľa toho, koľko práve chipov vlastné.

Sit & Go "SnG" - V tomto spôsobe po zaplatení jednotného štartovného každý hráč získava stanovený počet herných žetónov, s ktorými môže v hre ďalej operovať. Hráči si sesedají väčšinou k jednému stolu. SnG končí v momente kedy jeden hráč vlastní všetky chipy v hre. Existujú však aj varianty (napr.: Double or Nothing), kedy víťazí hneď niekoľko ľudí naraz a vyhrávajú rovnakú vopred danú čiastku bez ohľadu na tom, koľko kto aktuálne vlastní žetónov. Umiestnenie hráčov je podľa toho, ako postupne vypadávali z hry, teda nemali už žiadne chipy. V SnG je špecifické, že je vždy vopred určené koľko bude platených miest či už prvý jeden, prvé tri alebo viac. Výhry prvého sú väčšinou okolo 3x-5x väčšia než bolo zaplatenie vstupu do SnG ak bol hraný na jednom stole.

Turnaje - tento spôsob hry sa nelíši moc od Sit & Go. Po zaplatení vstupného poplatku do hry hráči dostávajú stanovený počet chipov a sesedají k stolom. Hlavným rozdielom je, že turnaje sú hravane na viacerých stoloch, teda sú hrané viac hráčmi a výhry na prvých pozíciách sú mnohonásobne vyššie než zaplatenie vstupu do turnaja.

Výherné kombinácie:

High card - vysoká karta (karta najvyššej hodnoty)

One pair - jeden pár

Two pair - dva páry

Three of a kind - trojica

Straight - postupka (päť kariet v rade v rôznych farbách)

Flush - farba (päť kariet rovnakej farby)

Full house - trojica a dvojica

Four of a kind - štvorica (niekedy tiež "Poker")

Straight flush - čistá postupka (päť kariet v rade a v rovnakej farbe)

Royal Flush - kráľovská postupka (10, J, Q, K, A v jednej farbe)

 

Ak si chcete prečítať základné pravidlá pokeru aj v Českom jazyku, navštívte odkazy základní pravidla pokeru.